Cần thi công toàn bộ phần hoàn thiện bên trong căn nhà liền kề 3.5 tầng tại Yên Sở - Hà Nội

Thông tin yêu cầu

Thân chào! Tôi có căn liền kề vườn 6x15m, 3.5 tầng cần thi công theo phong cách Indochine (Đã có thiết kế)

  • Cần tìm nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm trong thi công phong cách này ạ.
  • Mong nhận được giá tốt từ các đơn vị.
  • Hạng mục toàn bộ hoàn thiện bên trong, tôi mua thô.
  • Địa điểm: Yên Sở - Hà Nội

Cần làm ngay, vậy bên nào làm được xin liên hệ tôi gửi thiết kế báo giá cho tôi. Tôi cảm ơn.

Danh sách báo giá (11 báo giá)
Phạm Minh Thoại

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Kí** *ử* qu* c*ủ đầu t*, c*** ty c*ú** t** vớ* *ề d*y k*** *****m tr*** v**c t** c***, t**ết kế, **** t**** trọ* *ó* *** ở r**** lẻ, ***t t** l*ề* kề... r*t t**** c*í m*** muố* đ*ợc t**m *** c*** **á vớ* qu* c*ủ đầu t*. VCSI-KIẾN TẠ* TỔ ẤM HẠNH PHÚC!

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

c*** *** **** cty c*ú** t** c*uy** t** c*** **** t**** ** ở , *ếu *** cầ* có t*ể l*** ** t*** số 0*****0***.cảm ** *** **

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
CTCP KIẾN TRÚC VÀ ƯDCN XÂY DỰNG TOPMIX

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

T** c*** **** t**** ***ều *** l*ề* kề v* ***t t** s** v*ờ* k*u v*c H* ***

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội
Đình Khuê

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Kí** c*** Qu* k*ác*. C*** ty c*ú** t** đã t**m *** t*ầu t** c*** t** v* **** t**** ***ều c*** trì**, *** ***t t**, l*ề* kề, củ* các d* á* *ầu *ết tr** t*** m*ề* **c: N** các d* á* V** *c*** p*rk, d* á* Gr**d **y Hạ L***; v* ***ều c*** trì** *** d** dụ** k*ác. Vớ* ***ều tổ đ** **** c*** c*uy** *****p v* đ*ợc quả* l* tr*c t*ếp. *á* **á sẽ đ*ợc c** cứ d** tr** *ồ s* *ả* vẽ t** c*** v* k*ố* l*ợ** c*** v**c củ* c*** trì**, d* á*. C*ú** t** r*t *** *ạ**, *ếu có t*ể **p *ỡ v* tr** đổ* c*** v**c cụ t*ể

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội
CTCP Tư vấn kiến trúc và xây dựng Trí Nguyên Minh

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện:  * t*á**

Trí N*uy** M*** C*&*mp;C có ***ều k*** *****m tr*** v**c **y d*** các c*** trì** *** ở v* *** p*ố v** p*ò**. *** t*ợ tru** tuổ* qu* N*m *ị** t*y ***ề c**, t** c*** tập tru** trác* ****m, đảm *ả* t*ế* đ* v* ** t*** l** đ***. C*ú** t** cũ** *** *ạ** l* đ** vị p*** p*ố* c*í** t*ức s** c*í** *ã** J*tu*, Dulu* c** c*p *ề* đẹp v* các l*ạ* s** *ỗ **ập k*ẩu từ *ức, T*ổ N*ĩ Kỳ, M*l*ys**. Qu* k*ác* vừ* **ậ* đ*ợc c**t l*ợ** t** c*** tốt ***t, vừ* **ậ* đ*ợc **á trị v*t l**u ở mức rẻ ***t. Tr** trọ** kí** c***!

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội
Kiến Trúc D&D

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Kí** c*** ***/c*ị. T** l* đạ* d*** C*** ty K*ế* Trúc D&*mp;D - c*uy** t* v** t**ết kế, t** c*** các c*** trì** ***t t**, N** v*ờ*, N** p*ố... *** vị có ***ều **m k*** *****m v* đã **y d*** c** mì** m*t t***** ***u có uy tí* v* có đ** **ũ kĩ t**t tốt cũ** *** *** **ở** r****. R*t vu* lò** *ợp tác vớ* *ạ* để đ*m đế* c** *ạ* dịc* vụ v* s* l** c*ọ* đú** đ** ***t. Vu* lò** l*** ** **tl*** để đ*ợc t* v** : Mr *ị** - 0********* *ttps://dd*r*up.c*m.v*/ *ttp://k***trucdd.v*/

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội

Đề xuất kinh phí:   *00000

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** * E t** l* T*ạc* ạ E c*uy** **ậ* t** c*** c*** trì** *** ở d** dụ** vớ* đ** **ũ t*ợ **ỏ* ***ều **m k*** *****m tr*** ***ề R*t vu* đ*ợc l*m v**c vớ* *

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT THÔNG MINH

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

CÔNG TY CP KIẾN TRÚC NỘI THẤT THÔNG MINH c*uy** t**ết kế, t** c*** trọ* *ó* các c*** trì** *** ở, v** p*ò**. Vớ* đ** **ũ **** v*** t**ết kế, t** c*** ***u k*** *****m, * t*ở** sá** tạ* sẽ l*m *** lò** **t kỳ k*ác* **** k*ó tí** ***t. Mọ* c** t*ết vu* lò** l*** **: Vũ *ức C*ờ**: 0** *** **** - 0*0* *** ***

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội

Đề xuất kinh phí:   *.**

  |  

Thời gian thực hiện:  *0 ***y

*- Cử* **** v*** *JC ** P*ố Huế *- Pr*s**p S** G*lf *RG ** Nẵ** *- Cả* tạ* sử* c*ữ* H*pr* *** L**** *ị** Củ* *- N** * K***m c** ** k*u M*m*s* Ec*p*rk *- N** *** S** c*m 0* T*ủy N*uy** Ec*p*rk *- N** *** N**ị T*ị tr** V** G**** (s*u tr*ờ** tru** c*p cả** sát) * - N** *ác Trò* K*u đ* t*ị tru** *ò* **** c*í** (S*u C*** ** p**ờ** Tru** Hò*) NV-C* KHU *TM TRUNG HÒ* NHÂN CHÍNH V* các c*** trì** t**** t* k*ác S*T l*** **: 0********* - Mr Lễ G*ám đốc c*** ty

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội
Cao Mạnh Hùng

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện:  *0 ***y

C*** ***! Em l* Hù** *m *** c*** ty CP X*y d*** v* t***** mạ* H*** P*ú. *** c*uy** t**ết kế t** c*** trọ* *ó* các c*** trì** *** ở, ***t t**, l*ề* kề, v** p*ò**, k*ác* sạ*. Em *** p**p l*** ** tr*c t*ếp vớ* *** để đ*ợc k*ả* sát m*t *ằ**, t* v** v* *á* **á sát ***t! S*T *m l*: 0***.**.**.00 Em *** cảm ** ***!

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội
Vũ Ngọc Anh

Đề xuất kinh phí:   *

  |  

Thời gian thực hiện:  **0 ***y

C*** ty TNHH K*ế* trúc Á Âu c*uy** t**ết kế t** c*** *** trọ* *ó*. C*ú** t** m*** muố* đ*ợc *ợp tác v* p*ục vụ Qu* k*ác* ****! **y l* w**s*t* c*** ty c*ú** t**: *ttps//k***truc**u.c*m X** c*** t**** cảm **!

Thu nhập: 0 VNĐ
Hà Nội

Cần thi công toàn bộ phần hoàn thiện bên trong căn nhà liền kề 3.5 tầng tại Yên Sở - Hà Nội
Nhà cấp 4 mái thái
Mẫu khách sạn - nhà nghỉ
Mẫu nhà 1 trệt 3 lầu
Mẫu nhà 1 trệt 2 lầu
Nhà cấp 4 có gác lửng
Nhà cấp 4 nông thôn
Nhà ống 1 trệt 3 lầu
Nhà ống 1 trệt 2 lầu
Nhà ống 1 trệt 1 lầu
Nhà ống 3 tầng
Nhà ống 2 tầng
Nhà ống 1 tầng
Nhà phố 1 trệt 3 lầu
Nhà phố 1 trệt 2 lầu
Nhà phố 1 trệt 1 lầu
Nhà phố 3 tầng
Nhà phố 2 tầng
Nhà phố 1 tầng
Biệt thự mini
Biệt thự sân vườn
Biệt thự 3 tầng
Biệt thự 2 tầng
Biệt thự 1 tầng
Chi phí xây nhà
Tìm nhà thầu
Tìm thiết kế
Danh sách nhà thầu
Mẫu nhà đẹp
Biệt thự đẹp
Nhà phố đẹp
Nhà ống đẹp
Nhà cấp 4 đẹp
Nhà 2 tầng đẹp
Mẫu nhà 1 trệt 1 lầu
Nội thất đẹp
Chi phí xây biệt thự
Chi phí xây nhà phố
Chi phí xây nhà cấp 4
Chi phí xây nhà 2 tầng
Chi phí xây nhà trọ
Chi phí xây quán cafe
Chi phí xây nhà xưởng
Chi phí xây nhà tiền chế
Chi phí xây khách sạn
Xây Nhà tiền chế
Xây nhà cấp 4
Xây nhà phố
Xây nhà trọ
Xây biệt thự
Xây khách sạn, nhà nghỉ
Xây nhà khung thép
Xây nhà xưởng - Kho
Xây quán cafe
Xây chung cư
Xây văn phòng
Xây dựng Showroom
Xây Ki ốt
Xây dựng cây xăng
Xây nhà
Xây nhà trọn gói
Xây nhà 1 tầng
Xây nhà 2 tầng
Xây nhà 3 tầng
Xây nhà 4 tầng
Xây nhà cao tầng
Xây nhà phần thô
Xây nhà 1 trệt 1 lầu
Xây nhà 1 trệt 2 lầu
Xây nhà 1 trệt 3 lầu
Thi công
Thi công sơn, bả, thạch cao, kính
Thi công xây, trát, ốp, lát
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Thi công Phá dỡ
Sửa chữa - Cải tạo nhà
Thi công Nội thất
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 180% - Giảm giá: 190% - Giảm giá: 200% -
vé xe - vé xe trực tuyến - vé xe rẻ - vé xe giá rẻ - vé xe khuyến mãi - vé xe 1 - vé xe 2 - vé xe 3 - vé xe 4 - vé xe 5 - vé xe 6 - vé xe 7 - vé xe 8 - vé xe 9 - vé xe 10 - vé xe 11 - vé xe 12 - vé xe 13 - vé xe 14 - vé xe 15 - vé xe 16 - vé xe 17 - vé xe 18 - vé xe 19 - vé xe 20 - vé xe 21 - vé xe 22 - máy lọc nước ion kiềm 1 - máy lọc nước ion kiềm 2 - máy lọc nước ion kiềm 3 - máy lọc nước ion kiềm 4 - máy lọc nước ion kiềm 5 - máy lọc nước ion kiềm 6 - máy lọc nước ion kiềm 7 - máy lọc nước ion kiềm 8 - máy lọc nước ion kiềm 9 - máy lọc nước ion kiềm 10 - máy lọc nước ion kiềm 11 - máy lọc nước ion kiềm 12 - máy lọc nước ion kiềm 13 - máy lọc nước ion kiềm 14 - máy lọc nước ion kiềm 15 - máy lọc nước ion kiềm 16 - máy lọc nước ion kiềm 17 - máy lọc nước ion kiềm 18 - máy lọc nước ion kiềm 19 - máy lọc nước ion kiềm 20 - máy lọc nước ion kiềm 21 - máy lọc nước ion kiềm 22 - máy lọc nước ion kiềm 1 máy lọc nước ion kiềm 2 máy lọc nước ion kiềm 3 máy lọc nước ion kiềm 4 máy lọc nước ion kiềm 5 máy lọc nước ion kiềm 6 máy lọc nước ion kiềm 7 máy lọc nước ion kiềm 8 máy lọc nước ion kiềm 9 máy lọc nước ion kiềm 10 máy lọc nước ion kiềm 11 máy lọc nước ion kiềm 12 máy lọc nước ion kiềm 13 máy lọc nước ion kiềm 14 máy lọc nước ion kiềm 15 máy lọc nước ion kiềm 16 máy lọc nước ion kiềm 17 máy lọc nước ion kiềm 18 máy lọc nước ion kiềm 19 máy lọc nước ion kiềm 20 máy lọc nước ion kiềm 21 máy lọc nước ion kiềm 22