Tìm đơn vị phá dỡ nhà cấp 4 cũ và xây mới tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Thông tin yêu cầu

Mình muốn tìm đơn vị thi công trọn gói phá dỡ nhà cấp 4 cũ và xây mới tại phường Thạnh Lộc, Quận 12

  • Diện tích: 4x8,5m
  • Bao gồm: 1 trệt, 2 lầu: có 3 phòng ngủ, 3 WC
  • Đường rộng, xe đi thoải mái
  • Kinh phí khoảng 200 triệu, có thể thương lượng
  • Dự kiến xây dựng vào đầu năm tới, có thể triển khai sớm khi kinh phí phù hợp.

Mong nhận được báo giá từ các nhà thầu. Xin cảm ơn!

Danh sách báo giá (13 báo giá)
Công Ty Xây Dựng Sông Ba

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

N** t*ầu **y d*** S*** ** c*uy** t**ết kế, t** c*** **y d*** k*u v*c Q** ** - TP.HCM. *** **á t** c*** trọ* *ó* ( c*ì* k*ó* tr** t*y ) c** *** l* *.* tr**u/m*. *** *** p**p, *** t**ết kế trọ* *ó*, t** c*** trọ* *ó*. H*** c*** ty đ*** t** c*** *** t**** t* tạ* cầu p*ú l***, q** **, *** *** qu* t**m k*ả* ***c **p tr** đổ* tr*c t*ếp: - H*tl*** (z*l*): 0*0.***.0*** ( Mr. S** ) - w**s*t*: **ydu**s*****.c*m - Em**l: s*******ydu**@*m**l.c*m C*** Ty S*** ** *** *ạ** *ợp tác cù** ***!  Tr** Trọ**!

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
Ct tnhh tk-xd-dat thanh phat

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Cty.&**sp;&**sp;T***tK* v* X*ydu**.&**sp;&**sp;*ẠT THÀNH PHÁT.&**sp;&**sp;Kí** c*** qu* *** đầu t*. **ợc **ết qu* *ds qu* *đt cầ* **y *** tạ* q** ** v* đ*** tìm đ** vị t** c***. Qu* t**** t**. *ẠT THÀNH PHÁT *** *ử* đế* d* t*á* *á* **á l* *** 000 000₫.để t*** tr** đổ* qu* *đt vu* lò** *ử* t**** t** c** t*ết về *m**l. *dd*tt****p**t@*m**l.c*m.&**sp;&**sp;*ẠT THÀNH PHÁT sẻ l*** lạc lạ* sớm ***t.

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Anh Tú

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

D**r mr M*** N*uyễ* Mì** **** đ*** l* **ả** v*** ***** **y d*** tr*ờ** H*** Hả*, c*** ty l* cổ đ*** các t*ầy *** k*ế* trúc v* **y d***, có t*ể t* v** c** * v** đề kết c*u để đảm *ả*, t*ẩm mỹ về k*ế* trúc! C*ủ** l*ạ* vật t* l*ạ* * *** s*t v**t **ật c**, ** m*** **lc*m - ** t***, cát ** t*** k* dù** cát **y t*, đá l*ạ* * c*ờ** đ* c** k* p**** *ó*. - Hy vọ** đ*ợc **p để t*ả* l** vớ* ***! - R*t m*** **ậ* đ*ợc *ồ* *m từ ***! -- T***ks &*mp; **st r***rds!

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯỚC TRƯỜNG HẢI

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty c*ú** t** c*uy** t** c*** các c*** trì** d** dụ** tr** đị* *** HCM, *ồ** N**, *ì** D****. C**t l*ợ**, uy tí*, **á cả v* t*ế* đ* l* mục t**u củ* c*** ty. *** **ũ t**ết kế c*uy** *****p, đ** **ũ t** c*** l*** ***ề. Hãy l*** ** vớ* **tl*** 0********* để đ*ợc t* v** m*ễ* p*í! Tr** trọ** cảm **!

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
Nguyễn Kông Chương

Đề xuất kinh phí:   *.*

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty TNHH t**ết kế &*mp; **y d*** *ạ* Qu*** M*** c*úc qu* k*ác* sức k*ỏ* v* t**** c***. Qu* cổ** t**** t** &qu*t;**ydu**s*.v*&qu*t; đ*ợc **ết qu* k*ác* có **u cầu **y d*** *** ở tạ* Q** **. C*** ty c*ú** t** *** *ử* đế* qu* k*ác* *ả** *á* **á **y d*** trọ* *ó* v* r*t mó** **ậ* đ*ợc s* qu** t*m v* p*ả* *ồ* củ* qu* k*ác* sớm ***t. X** cảm **!&**sp;&**sp; *** **á **y d*** trọ* *ó*: *.*00.000/m* D*ớ* đ*y l* các d* á* m* c*** ty đã t**c **** *** *ử* qu* k*ác* t**m k*ả*. Tr** trọ**!

Thu nhập: 4,500,000 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
T3A Architecture

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ***; C*** ty TNHH K*ế* trúc T** *** p**p đ*ợc l*** ** k*ả* sát v* *á* **á *** có t*ể t**m k*ả* t**m t**** t** tạ* tr*** w** t**.v* ***c t***r*up.c*m ***c *ọ* đế* 0*0* ****** (**p KTS Tr**u) để đ*ợc t* v** cụ t*ể

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đầu Tư Xây Dựng Việt Quốc

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

K** cảm t**y cu*c số** **** tạ* quá * v* vị, ***m c*á* đã đế* lúc *ạ* t*ử sức vớ* **ữ** trả* *****m mớ* **y đố* m*t vớ* **ữ** *ì *ạ* từ** * sợ. Nỗ* l* t**y đổ* lu** t**ờ** tr*c tr*** mỗ* c*ú** t*. Tuy *****, *ó cũ** k*ềm *ãm k*ả **** củ* *ả* t***. T*ậm c*í, *ó cò* k**ế* *ả* t*** ***ĩ rằ** đ*ều đó l* k**** t*ể, *ãy *ít t*ở s*u v* *ì** tĩ** suy ***ĩ. T*ử sức dù c*ỉ m*t lầ*, *ạ* sẽ t**y cảm **ác *y tuy*t vờ* đế* t*ế *** k** đ*ợc **y tr** c*í** đ** cá** củ* mì**. H*tl*** 0*0* *** ***

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
ĐẶNG TẤN THUẬN

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

C*** ty Cổ p*ầ* T* v** *ầu t* X*y d*** **** N*m đ*ợc t**** lập từ t*á** **/*0**. Trả* qu* *** *0 **m *ì** t**** v* p*át tr*ể* (*00*-*0*0), Tập t*ể Lã** đạ*, N*** v*** C*** ty đã đồ** t*m ***p l*c, *ỗ l*c *ết mì**, lu** l*y s* *** lò** củ* Qu* đố* tác /Qu* K*ác* **** l*m trọ** t*m p*ục vụ. N*ữ** C*** trì** t* v** t**ết kế, t** c*** d* C*** ty t**c **** đ*ợc Qu* đố* tác /Qu* K*ác* **** đá** **á c** về c**t l*ợ**, t*ế* đ*, ** t*** v* c** p*í *ợp l*. C*** ty Cổ p*ầ* T* v** *ầu t* X*y d*** **** N*m c

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh

Đề xuất kinh phí:   *00

  |  

Thời gian thực hiện:  *0 ***y

Kĩ s* k*** *****m *+

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
NGUYỄN VĂN CHÍNH

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

HÃY TR** NIỀM TIN *ẾN XÂY DỰNG CHÍNH *ÔNG *Ể *ẠN SỚM CÓ NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC. L*** ** ***y c*ú** t** để đ*ợc *ỗ trợ T* V** T**ết Kế &*mp; T** C*** X*y D***. CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI CHÍNH *ÔNG - *T: (0**)**.***.*** – H*tl***: 0*0*.***.*** - Z*l*: 0***.***.*** - Em**l: vu**m***.**ydu**@*m**l.c*m - Trụ sở c*í**: **/**/* **ờ** số *, P. *ì** H*** Hò*, Q. *ì** T**, TP. HCM - V** P*ò**: *** **ờ** Số **, P. *ì** H*** Hò*, Q. *ì** T**, TP. HCM - W**s*t*: *ttp://**ydu**c****d***.c*m

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
CÔNG TY PHƯƠNG NGUYÊN

Đề xuất kinh phí:   *00000000

  |  

Thời gian thực hiện:  **0

*QUI MÔ CÔNG TRÌNH -TẦNG TRỆT: *ể ** – K*ác* ** *ếp - Wc -Lầu * ,* :P.**ủ , Wc * HỒ SƠ THIẾT KẾ - K*ế* trúc:P*ố* cả** c*** trì** (*D)-M*t *ằ**-M*t *ứ**-M*t c*t - Kết c*u:H* *K,c*t,dầm,s**,cầu t**** - ****:*è* c**ếu sá** , tr*** trí - N*ớc:C*p t**át **ớc SH, **ớc M** -T**** t** LL:Cáp TH v* I*t*r**t * *ẢN VẼ XPXD CTY PHƯƠNG NGUYÊN–H*tl***:0********* H** *ạ** đ*ợc l*m đố* tác củ* Quí K*ác*

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

Cty c*ú** mì** r*t m*** đc *ợp tác Sdt 0*0.***.****

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh
NGUYỄN QUỐC THANH

Đề xuất kinh phí:  

  |  

Thời gian thực hiện: 

CÔNG TY CỔ PHẦN *ẦU TƯ XÂY DỰNG ***PRS

Thu nhập: 0 VNĐ
TP. Hồ Chí Minh

Tìm đơn vị phá dỡ nhà cấp 4 cũ và xây mới tại Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Nhà cấp 4 mái thái
Mẫu khách sạn - nhà nghỉ
Mẫu nhà 1 trệt 3 lầu
Mẫu nhà 1 trệt 2 lầu
Nhà cấp 4 có gác lửng
Nhà cấp 4 nông thôn
Nhà ống 1 trệt 3 lầu
Nhà ống 1 trệt 2 lầu
Nhà ống 1 trệt 1 lầu
Nhà ống 3 tầng
Nhà ống 2 tầng
Nhà ống 1 tầng
Nhà phố 1 trệt 3 lầu
Nhà phố 1 trệt 2 lầu
Nhà phố 1 trệt 1 lầu
Nhà phố 3 tầng
Nhà phố 2 tầng
Nhà phố 1 tầng
Biệt thự mini
Biệt thự sân vườn
Biệt thự 3 tầng
Biệt thự 2 tầng
Biệt thự 1 tầng
Chi phí xây nhà
Tìm nhà thầu
Tìm thiết kế
Danh sách nhà thầu
Mẫu nhà đẹp
Biệt thự đẹp
Nhà phố đẹp
Nhà ống đẹp
Nhà cấp 4 đẹp
Nhà 2 tầng đẹp
Mẫu nhà 1 trệt 1 lầu
Nội thất đẹp
Chi phí xây biệt thự
Chi phí xây nhà phố
Chi phí xây nhà cấp 4
Chi phí xây nhà 2 tầng
Chi phí xây nhà trọ
Chi phí xây quán cafe
Chi phí xây nhà xưởng
Chi phí xây nhà tiền chế
Chi phí xây khách sạn
Xây Nhà tiền chế
Xây nhà cấp 4
Xây nhà phố
Xây nhà trọ
Xây biệt thự
Xây khách sạn, nhà nghỉ
Xây nhà khung thép
Xây nhà xưởng - Kho
Xây quán cafe
Xây chung cư
Xây văn phòng
Xây dựng Showroom
Xây Ki ốt
Xây dựng cây xăng
Xây nhà
Xây nhà trọn gói
Xây nhà 1 tầng
Xây nhà 2 tầng
Xây nhà 3 tầng
Xây nhà 4 tầng
Xây nhà cao tầng
Xây nhà phần thô
Xây nhà 1 trệt 1 lầu
Xây nhà 1 trệt 2 lầu
Xây nhà 1 trệt 3 lầu
Thi công
Thi công sơn, bả, thạch cao, kính
Thi công xây, trát, ốp, lát
Thi công điện nước điều hòa, mạng
Thi công Phá dỡ
Sửa chữa - Cải tạo nhà
Thi công Nội thất
Giảm giá: 10% - Giảm giá: 20% - Giảm giá: 30% - Giảm giá: 40% - Giảm giá: 50% - Giảm giá: 60% - Giảm giá: 70% - Giảm giá: 80% - Giảm giá: 90% - Giảm giá: 100% - Giảm giá: 110% - Giảm giá: 120% - Giảm giá: 130% - Giảm giá: 140% - Giảm giá: 150% - Giảm giá: 160% - Giảm giá: 170% - Giảm giá: 180% - Giảm giá: 190% - Giảm giá: 200% -
vé xe - vé xe trực tuyến - vé xe rẻ - vé xe giá rẻ - vé xe khuyến mãi - vé xe 1 - vé xe 2 - vé xe 3 - vé xe 4 - vé xe 5 - vé xe 6 - vé xe 7 - vé xe 8 - vé xe 9 - vé xe 10 - vé xe 11 - vé xe 12 - vé xe 13 - vé xe 14 - vé xe 15 - vé xe 16 - vé xe 17 - vé xe 18 - vé xe 19 - vé xe 20 - vé xe 21 - vé xe 22 - máy lọc nước ion kiềm 1 - máy lọc nước ion kiềm 2 - máy lọc nước ion kiềm 3 - máy lọc nước ion kiềm 4 - máy lọc nước ion kiềm 5 - máy lọc nước ion kiềm 6 - máy lọc nước ion kiềm 7 - máy lọc nước ion kiềm 8 - máy lọc nước ion kiềm 9 - máy lọc nước ion kiềm 10 - máy lọc nước ion kiềm 11 - máy lọc nước ion kiềm 12 - máy lọc nước ion kiềm 13 - máy lọc nước ion kiềm 14 - máy lọc nước ion kiềm 15 - máy lọc nước ion kiềm 16 - máy lọc nước ion kiềm 17 - máy lọc nước ion kiềm 18 - máy lọc nước ion kiềm 19 - máy lọc nước ion kiềm 20 - máy lọc nước ion kiềm 21 - máy lọc nước ion kiềm 22 - máy lọc nước ion kiềm 1 máy lọc nước ion kiềm 2 máy lọc nước ion kiềm 3 máy lọc nước ion kiềm 4 máy lọc nước ion kiềm 5 máy lọc nước ion kiềm 6 máy lọc nước ion kiềm 7 máy lọc nước ion kiềm 8 máy lọc nước ion kiềm 9 máy lọc nước ion kiềm 10 máy lọc nước ion kiềm 11 máy lọc nước ion kiềm 12 máy lọc nước ion kiềm 13 máy lọc nước ion kiềm 14 máy lọc nước ion kiềm 15 máy lọc nước ion kiềm 16 máy lọc nước ion kiềm 17 máy lọc nước ion kiềm 18 máy lọc nước ion kiềm 19 máy lọc nước ion kiềm 20 máy lọc nước ion kiềm 21 máy lọc nước ion kiềm 22